Bekrefter bildebøkene tradisjonelle kjønnsnormer?

Barnebøker

Reform leder et fellesnordisk prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd for å kartlegge hvilke kjønnsnormer bildebøker formidler til barn i barnehagealder.

Er bildebøkene som leses av foreldre og i barnehagen gode eller dårlige på likestilling? Deler bøkene fortsatt opp verden i én som er for jenter og én som er for gutter?

Reform lærer Tsjekkia sinnemestring

Sinnemestring blir norsk eksportvare. Her fra Praha, Tsjekkias vakre hovedstad.

Norge har fortsatt store utfordringer med vold i nære relasjoner. På enkelte områder er vi likevel kommet lenger enn andre land. I et spennende samarbeid læres 15 tsjekkiske terapeuter nå opp i Reforms sinnemestringsmetodikk.

Månedens mann: Mehtab Afsar

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge er en tydelig bærer av Rød Knapp - symbolet for Stopp vold mot kvinner.

Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge er en tydelig bærer av Rød Knapp – symbolet for Stopp vold mot kvinner.

I august har generalsekretær Mehtab Afsar imponert oss aller mest. Han tildeles tittelen Månedens mann for sitt klare engasjement mot vold og ekstremisme.

Sexkjøpsloven er evaluert

 

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) mottar rapporten fra Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) mottar rapporten fra Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Etterspørselen etter sex med prostituerte er redusert som følge av sexkjøpsloven. Dersom målet er å redusere prostitusjonen ytterligere, er det viktig med en styrket innsats også overfor kundene, mener Reform.

Prosjekt Stopp kjærestevolden: Om å være en god kjæreste

ungt parI høst lanserer Reform prosjektet «Stopp kjærestevolden». Det er et undervisningsopplegg for konfirmanter med mål å forebygge og bekjempe vold i parforhold mellom ungdom.