– Et viktig skritt i riktig retning

fb_copy

Barneloven endres i retning av et mer likestilt foreldreskap – til fordel for både fedrene og barna.

Det er bra at regjeringen endrer barneloven til fordel for delt bosted for barna etter samlvsbrudd. Men formuleringene kunne gjerne vært tydeligere, mener Reform.

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Hva vet du som forelder om kjærestevold blant ungdom − og hva kan du gjøre med det?

I samarbeid med Rahma konfliktråd arrangerer vi nå et foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Kurset er et nytt initiativ og gratis for alle.

KAST-prosjektet utvides

Kast logoVårt samtaletilbud for personer som kjøper seksuelle tjenester utvides fra og med 19. september til Trondheim.

KAST (Kjøp av seksuelle tjenester) er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for personer som kjøper sex.

Vi tilbyr personlig rådgivning på kjøpernes egne premisser.

Vi søker mannlige deltakere til fokusgruppe i oktober!

Sad, desperate little boy during parents quarrel. Clog the ears.

Har du slitt i et samliv og oppsøkt eller vurdert hjelp? Synes du tradisjonelle samlivskurs er lite tilpasset deg som mann? Vi trenger dine erfaringer!

Reform – ressurssenter for menn ønsker å utvikle et bedre og mer tilpasset tilbud for menn med samlivsrelaterte utfordringer.

Til dette trenger vi råd og erfaringer fra menn som har opplevd samlivsutfordringer og oppsøkt eller vurdert å oppsøke hjelp.

Ferskvareseminar: Kjærestevold og digitale medier

PerMoumHellevik

Foto: Ingar Sørensen/NKVTS

Reform inviterer til høstens første ferskvareseminar den 20. september.

Vi får besøk av Per Moum Hellevik, doktorgradsstipendiat ved NKVTS, som vil snakke om kjærestevold og digitale medier.

Hellevik mener disse to faktorene har en klar sammenheng.